Studiu de piață pentru atribuirea contractului de Servicii de orientare și consiliere profesională, cod CPV 79998000-6 – Servicii de consiliere profesională (coaching).

File name : Specificatii-tehnice-pilon-2.pdf