Pilonul II – banner v2

Te ajutăm să fii Fit for Future!

Devino un profesionist!

Ești student în anul II la un program de studii de licență sau masterat în domeniul economic?

Ți se pare interesant să faci parte din proiectul nostru? 

Scanează QR-CODE-ul sau accesează-l prin click pentru înregistrare!

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Contract nr. 21074/14.09.2020

Beneficiar: Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Skip to content